AOW-pensioen

Detentie

U bent gedetineerd

Als u naar bijvoorbeeld de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek gaat, ontvangt u geen AOW-pensioen meer. Uw AOW stopt dan vanaf de dag dat u 1 maand bent gedetineerd.

Bent u weer in vrijheid gesteld? Dan kunt u opnieuw AOW krijgen. Stuur ons dan uw ontslagbewijs.

Uitzonderingen

Een taakstraf of dwangverpleging in een psychiatrisch ziekenhuis valt hier niet onder. U blijft dan gewoon uw AOW-pensioen houden.