AOW-pensioen

Loonheffing en loonheffingskorting

Op uw AOW-pensioen houden wij loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. U hoeft niet over uw hele inkomen belasting en premies te betalen. U mag gebruik maken van de loonheffingskorting. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies. De loonheffingskorting bestaat uit verschillende heffingskortingen.

Welke heffingskortingen kunt u krijgen op uw AOW?

Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op uw AOW kunt u maximaal 3 heffingskortingen krijgen:

1. Algemene heffingskorting

Die krijgt iedereen. Als uw belastbare inkomen lager is dan € 20.142, is de algemene heffingskorting € 1.157. Als uw inkomen hoger is, hangt de hoogte van de algemene heffingskorting af van uw inkomen.

2. Ouderenkorting

Als uw verzamelinkomen niet hoger is dan € 36.346, krijgt u een ouderenkorting van € 1.418. Bij een verzamelinkomen hoger dan € 36.346 is de ouderenkorting € 72. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekende verliezen over vorige jaren.

3. Alleenstaande ouderenkorting

Als u een AOW-pensioen voor een alleenstaande ontvangt, krijgt u een korting van € 423.