AOW-pensioen

Veelgestelde vragen over AOW en Brexit


 • Ik woon in het VK en heb AOW. Wat betekent Brexit voor mijn AOW?

  No deal

  Uw AOW-pensioen, de inkomensondersteuning AOW en eventuele partnertoeslag lopen gewoon door zolang uw situatie niet verandert. 

  Wanneer verandert uw AOW-pensioen wel door Brexit?

  • Heeft u een AOW-pensioen voor een alleenstaande? Dan verandert uw AOW als u verhuist uit het VK en vanaf een jaar na de Brexit-datum terugverhuist naar het VK. U krijgt dan een AOW-pensioen van maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van 70%. En u krijgt geen inkomensondersteuning AOW meer.
   Uw AOW verandert niet als u binnen een jaar na de Brexit-datum verhuist uit het VK en binnen dat jaar terugverhuist naar het VK. U houdt dan ook de inkomensondersteuning AOW.
  • Heeft u een partner en heeft u beiden voor de Brexit-datum al AOW? Bij het overlijden van een van de partners vanaf een jaar na de Brexit-datum krijgt de achterblijvende partner een AOW-pensioen voor een alleenstaande van maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van 70%. Ook de inkomensondersteuning AOW stopt. Dit is ook zo bij echtscheiding of bij verbreking van de gezamenlijke huishouding vanaf een jaar na de Brexit-datum, maar geldt dan voor beide partners.
   Bij overlijden, echtscheiding of verbreking van de gezamenlijke huishouding binnen een jaar na de Brexit-datum is er recht op een AOW-pensioen van 70% en op de inkomensondersteuning AOW.
  • Heeft u of uw partner voor de Brexit-datum al AOW en krijgt de partner met AOW geen partnertoeslag? Dan verandert de AOW bij het overlijden van de partner zonder AOW of bij echtscheiding of bij verbreking van de gezamenlijke huishouding vanaf een jaar na de Brexit-datum. De partner met AOW krijgt dan een AOW-pensioen voor een alleenstaande van maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van 70%.
   Bij overlijden, echtscheiding of verbreking van de gezamenlijke huishouding binnen een jaar na de Brexit-datum krijgt de partner met AOW een AOW-pensioen van 70% en de inkomensondersteuning AOW.

  Deal

  Uw AOW loopt gewoon door tijdens een overgangsperiode die tot en met 31 december 2020 duurt. Tijdens deze periode gelden de EU-regels nog waardoor er niets verandert tot en met 31 december 2020. Na de overgangsperiode gaat ander overgangsrecht gelden. Uitgangspunt van het overgangsrecht is dat lopende rechten niet veranderen.

 • Ik woon in het VK en bereik binnen een jaar na de Brexit-datum, de AOW-leeftijd. Ik heb in Nederland gewoond en gewerkt, dus ik krijg AOW. Wat betekent Brexit voor mijn toekomstige AOW?

  No deal

  U krijgt het AOW-pensioen dat u ook gehad zou hebben als er geen Brexit was.

  Als u verhuist uit het VK en vervolgens na een jaar of later na de Brexit-datum weer terugverhuist naar het VK, kunnen er gevolgen zijn voor uw AOW. Een ongehuwdenpensioen is dan maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van maximaal 70% van het netto minimumloon.

  Deal

  U krijgt het AOW-pensioen dat u ook gehad zou hebben als er geen Brexit was. Er is een overgangsperiode die tot en met 31 december 2020 duurt. Tijdens deze periode gelden de EU-regels nog waardoor er niets verandert tot en met 31 december 2020. Na de overgangsperiode gaat ander overgangsrecht gelden. Uitgangspunt van het overgangsrecht is dat lopende rechten niet veranderen.

 • Ik woon in het VK en heb AOW. Op mijn AOW houdt de SVB de bijdrage Zvw-buitenland in. Daardoor heb ik in het VK recht op medische zorg die door Nederland wordt betaald. Hoe zit dit na de Brexit-datum?

  No deal

  Wij houden vanaf de maand na de Brexit-datum geen bijdrage Zvw-buitenland meer in op uw AOW. U krijgt daardoor een hoger netto AOW-bedrag. Over het stopzetten van de bijdrage Zvw-buitenland en de gevolgen daarvan krijgt u een brief van het CAK.

  Deal

  Uw AOW loopt gewoon door tijdens een overgangsperiode die tot en met 31 december 2020 duurt. Tijdens deze periode gelden de EU-regels nog waardoor er niets verandert tot en met 31 december 2020. Na de overgangsperiode gaat ander overgangsrecht gelden. Uitgangspunt van het overgangsrecht is dat lopende rechten niet veranderen.

 • Ik woon in het VK en heb AOW. Ik wil na de Brexit-datum verhuizen naar Nederland? Wat betekent dit voor mijn AOW? En zijn er gevolgen voor mijn AOW als ik later besluit om weer terug te verhuizen naar het VK?

  No deal

  Na verhuizing naar Nederland loopt uw AOW gewoon door. Verhuist u vervolgens na een jaar of later na de Brexit-datum weer terug naar het VK, dan kan dat gevolgen hebben voor uw AOW. Een ongehuwdenpensioen is dan maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van maximaal 70% van het netto minimumloon en de eventuele partnertoeslag vervalt.

  Heeft u een partner en heeft u beiden AOW? Bij overlijden van een van de partners krijgt de achterblijvende partner een ongehuwdenpensioen van maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van maximaal 70% van het netto minimumloon.

  Deal

  Na verhuizing naar Nederland loopt uw AOW gewoon door tijdens een overgangsperiode die tot en met 31 december 2020 duurt. Ook bij terugverhuizing naar het VK in deze periode verandert uw AOW niet. Tijdens deze periode gelden de EU-regels nog waardoor er niets verandert tot en met 31 december 2020. Na de overgangsperiode gaat ander overgangsrecht gelden. Uitgangspunt van het overgangsrecht is dat lopende rechten niet veranderen.

  Let op! Terugverhuizing naar het VK na 31 december 2020 kan wel gevolgen hebben voor uw AOW. Een ongehuwdenpensioen is dan maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van maximaal 70% van het netto minimumloon.

 • Mijn vrouw en ik wonen in het VK en we hebben beiden AOW. Wat gebeurt er met de AOW als een van ons komt te overlijden na de Brexit-datum?

  No deal

  Bij het overlijden van een van de partners vanaf een jaar na de Brexit-datum krijgt de achterblijvende partner een AOW-pensioen voor een alleenstaande van maximaal 50% van het Nederlandse netto minimumloon in plaats van 70%. Ook de inkomensondersteuning AOW stopt. 

  Bij overlijden binnen een jaar na de Brexit-datum krijgt de achterblijvende partner een AOW-pensioen van 70% en de inkomensondersteuning AOW.

  Deal

  Er is een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode gelden de EU-regels waardoor er niets verandert tot en met 31 december 2020. Bij een overlijden voor 31 december 2020 krijgt de achterblijvende partner een ongehuwdenpensioen van maximaal 70% van het Nederlandse netto minimumloon. Na de overgangsperiode gaat ander overgangsrecht gelden. Uitgangspunt van het overgangsrecht is dat lopende rechten niet veranderen.

 • Ik woon in Nederland en heb AOW en een Engels ouderdomspensioen. Wat betekent Brexit voor mijn pensioenen?

  No deal

  Uw AOW loopt gewoon door. Voor uw Engelse pensioen moet u contact opnemen met de Engelse pensioenuitvoerder. 

  Deal

  Uw AOW loopt gewoon door. Voor uw Engelse pensioen moet u contact opnemen met de Engelse pensioenuitvoerder.