AOW-pensioen

Uw AOW-pensioen wordt uitbetaald

Als u woont in dit land, kunt u uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW (blijven) ontvangen, zolang u aan de voorwaarden voldoet. U blijft in dit land recht houden, omdat er een verdrag is gesloten met afspraken over de controle op het recht op uitkeringen.

Er zijn nog andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de SVB als u van plan bent om naar dit of een ander land te verhuizen.

De SVB gaat bij het vaststellen van de territoriale werkingssfeer van verdragen uit van internationaal erkende grenzen.