AOW-pensioen

Israël (Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Golan)

Exportbeperking vanaf 1 januari 2016

Als u in dit gebied woont gelden vanaf 1 januari 2016 de exportbeperkingen van de Wet BEU. Hierdoor worden uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW beperkt of ingetrokken. De inkomensondersteuning is een extra bedrag bovenop de AOW.

AOW

De regeling voor de AOW is als volgt:

  • Bent u gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW'ers die allebei de AOW-leeftijd hebben. Dan is het AOW-pensioen per persoon maximaal 50% van het netto minimumloon.
  • Bent u een gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW'er waarvan de partner nog niet de AOW-leeftijd heeft. Dan is het AOW-pensioen 50% van het netto minimumloon.
  • Voor een ongehuwde AOW'er is het AOW-pensioen maximaal 50% van het netto minimumloon.
  • U ontvangt geen inkomensondersteuning AOW.

Er zijn nog andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de SVB als u van plan bent om naar dit gebied, of daarvandaan naar een ander land te verhuizen.

Werkzaam in het algemeen belang

Woont u in dit gebied en werkt u in het algemeen belang? Dan gelden de exportbeperkingen van de wet BEU niet. U werkt in het algemeen belang als u voor de Nederlandse overheid werkt of voor sommige ontwikkelingsorganisaties.

Overgangsregeling

Had u op 31 december 2015 een AOW-pensioen en inkomensondersteuning? Dan behoudt u uw AOW en inkomensondersteuning. Want vanaf 1 januari 2016 is er een overgangsregeling. De regeling geldt alleen als:

  • u in dit gebied blijft wonen, en
  • u aan de voorwaarden voor het ontvangen van het AOW-pensioen blijft voldoen.

Over deze overgangsregeling heeft u een brief van ons ontvangen.