AOR

Er is iemand overleden

Als iemand is overleden die een uitkering of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door.

De uitkering

Was de overledene alleenstaand, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden.

Als uw partner is overleden door het oorlogsletsel kunt u als achterblijvende partner een nabestaandenuitkering aanvragen. Als wij u al kennen als partner nemen wij contact met u op.

Bijdrage in de kosten

Bijdragen in kosten stoppen met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

Overlijden van de partner van een AOR-gerechtigde

Als de partner van een AOR-gerechtigde overlijdt, wordt de uitkering opnieuw vastgesteld. In de hoogte van de toegekende bijdragen in kosten verandert niets.