AOR

Vastgestelde uitkering

Is uw uitkering vastgesteld en is er niets veranderd in uw omstandigheden? Dan krijgt u twee keer per jaar een betalingsmededeling. Hierin staat met hoeveel procent uw uitkering wordt verhoogd. Uw uitkering stijgt met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland. Is er een wijziging in uw omstandigheden? Dan wordt uw uitkering opnieuw vastgesteld.