AOR

Welke financiële ondersteuning is mogelijk?

De AOR biedt financiële ondersteuning in de vorm van:

  • maandelijkse uitkeringen die afhankelijk zijn van uw inkomen
  • bijdragen in kosten die verband houden met het oorlogsletsel

U krijgt AOR vanaf de eerste dag van de maand waarin u heeft aangevraagd. Gaat het om een bijdrage voor medische kosten? Dan kan de bijdrage ingaan op de datum van de AOR-toekenning. Uw verzoek moet dan wel binnen 6 maanden na toekenning zijn gedaan.

Maandelijkse uitkering

De maandelijkse uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid door het oorlogsletsel. Hierbij wordt gekeken naar het laatste beroep dat u heeft uitgeoefend voordat u stopte met werken. Ook kan naar het beroep van huisvrouw worden gekeken.

Bent u op de datum van de aanvraag 70 jaar of ouder? Dan wordt gekeken of uw eventuele arbeidsongeschiktheid al aanwezig was in de periode voordat u 70 jaar werd. Uw overige inkomsten, zoals AOW en particulier pensioen worden (deels) gekort op de uitkering AOR. De uitkering is geen schadevergoeding voor gemiste kansen of verloren bezittingen en geen smartengeld voor ondergaan leed.

Uitkering als nabestaande

Als weduwe of weduwnaar krijgt u een uitkering als het overlijden van uw partner een gevolg was van het oorlogsletsel. In bijzondere situaties is een uitkering ook mogelijk als het oorlogsslachtoffer door andere oorzaken is overleden. Als weduwe heeft u geen recht op een uitkering als het huwelijk pas is gesloten nadat uw partner het oorlogsletsel had opgelopen.

Naar boven

Bijdragen in kosten

Als u kosten maakt vanwege het letsel dat door de oorlog is ontstaan, kunt u een bijdrage in deze kosten krijgen. Denkt u hierbij aan medische behandelingen of hulp in de huishouding. De bijdrage is alleen voor de kosten die niet door uw verzekering of een andere instantie worden vergoed. De hoogte van de bijdragen in kosten wordt individueel vastgesteld. Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdragen in kosten krijgen. Meer informatie vindt u in onze brochure 'Bijdragen in kosten AOR'.

Naar boven