AOR

Wat is de AOR?

De Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) is een regeling die in 1941 is ingesteld door de Nederlands-Indische regering. Voor Nederlanders buiten Indonesië wordt deze regeling uitgevoerd door de Nederlandse overheid. De AOR biedt financiële ondersteuning aan mensen die:

  • tussen 8 december 1941 en 1 februari 1954 in Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea niet als beroepsmilitair, maar als burger of dienstplichtige oorlogsletsel hebben opgelopen, en
  • bij de aanvraag de Nederlandse nationaliteit hebben en niet in Indonesië wonen.

Weduwen en weduwnaars van burger-oorlogsslachtoffers die door oorlogsletsel zijn overleden, kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.