AOR

Kunt u AOR krijgen?

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u:

  • tussen 8 december 1941 en 1 februari 1954 in Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea niet als beroepsmilitair, maar als burger of dienstplichtige oorlogsletsel heeft opgelopen, en
  • daar blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade aan heeft overgehouden, en
  • bij de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft en niet in Indonesië woont.

Weduwen en weduwnaars van burger-oorlogsslachtoffers die door oorlogsletsel zijn overleden, kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.