AOR

Hoe vraagt u AOR aan?

Om financiële ondersteuning aan te vragen stuurt u een brief aan:

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB  Leiden

Vermeld in de brief uw naam en adres, de datum en waarvoor u een aanvraag doet.

Wanneer gaat uw financiële ondersteuning in?

De financiële ondersteuning gaat altijd in vanaf de eerste dag van de maand, waarin uw brief bij ons is binnengekomen.

U kunt iemand machtigen

Als u iemand wilt machtigen om uw zaken waar te nemen, vermeld dan de naam en het adres van de gemachtigde. Wij corresponderen daarna met uw gemachtigde.