Nabestaandenuitkering Anw

Wat verstaat de SVB onder 'samenwonen'

Voor de SVB woont u samen als:

  • u met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning verblijft én
  • u en de ander bijdragen aan het huishouden

Bijdragen aan het huishouden betekent:

  • financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden óf
  • op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden.

Bij de financiële bijdrage gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dat kan uw levenspartner, vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus, of kleinkind. Maar niet uw eigen kind, of vader, of moeder.

Iemand die samen woont, krijgt geen nabestaandenuitkering Anw meer. 

Wanneer woont u niet samen?

Als u samen met iemand anders in huis woont, kunt u toch uw nabestaandenuitkering Anw blijven ontvangen als:

  • u een commerciële relatie heeft.
  • u samen woont met uw eigen kind, stief-of pleegkind.
  • u samen woont met een kleinkind dat jonger dan 18 is.
  • u een kostendeler in huis heeft(persoon van 21 jaar of ouder)
  • u samen gaat wonen om iemand te verzorgen of omdat u zelf zorg nodig heeft.