Nabestaandenuitkering Anw

U woont met meerdere personen

Als u met twee of meer andere meerderjarige personen in een huis woont, bekijken wij of u 'samen woont' of alleenstaand bent.

Voor de SVB woont u samen als u een gezamelijke huishouding heeft met een andere ongehuwde, meerderjarige persoon (die niet uw eigen kind, stief- of pleegkind is).U woont samen als u:

 • samen met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning verblijft én
 • u en de ander bijdragen aan het huishouden

Bijdragen aan het huishouden betekent:

 • financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden óf
 • op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden

Bij de financiële bijdrage gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. 

Wij beschouwen u dan als partners en u krijgt dus geen nabestaandenuitkering Anw. Voor de SVB bent u alleenstaand als:

 • geen enkele meerderjarige huisgenoot bijdraagt aan het huishouden
 • u en twee of meer meerderjarige huisgenoten bijdragen aan het huishouden

U krijgt dan een nabestaandenuitkering Anw als u aan de overige voorwaarden voldoet. Misschien geldt voor u wel de kostendelersnorm als er een persoon van 21 jaar of ouder bij u woont. 

Om dit te verduidelijken staan hieronder enkele voorbeelden.

 • Partner

  U ontvangt een Anw-uitkering omdat u een thuiswonend kind heeft onder de 18 jaar. U krijgt een relatie met Hans (55 jaar). Hij woont bij u, betaalt mee aan de boodschappen en deelt in andere kosten van het huishouden. Ook kookt hij, houdt de tuin bij, helpt met schoonmaken en doet klusjes.

  Uw Anw-uitkering wordt beëindigd. U heeft namelijk een gezamenlijke huishouding met Hans. Hans draagt financieel bij en helpt ook in het huishouden. Ook als hij alleen financieel bijdraagt of alleen helpt in het huishouden is er sprake van bijdragen aan het huishouden.

 • Eigen kind

  U ontvangt een Anw-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%. Uw dochter Sandra (32 jaar) woont bij u in huis. Sandra betaalt mee aan vaste lasten zoals de huur, boodschappen en energie. Ook helpt zij dagelijks met van alles, zoals koken, boodschappen doen, schoonmaken en klusjes in het huis. 

  Voor u geldt de kostendelersnorm. Sandra is ouder dan 21 jaar en telt als kostendeler. Wanneer er een gezamenlijke huishouding is met een eigen kind blijft de Anw-uitkering behouden.

 • Kind van Kennis

  U ontvangt een Anw-uitkering omdat u een thuiswonend kind heeft onder de 18 jaar. Joost (21 jaar) is een zoon van een kennis. Hij woont bij u in huis en studeert nog. Hij betaalt maar af en toe mee aan de boodschappen en doet af en toe een klusje.

  Voor u geldt de standaardnorm. U heeft geen gezamenlijke huishouding met Joost, omdat hij maar af en toe bijdraagt aan het huishouden. Ook telt hij niet als kostendeler, omdat hij onderwijs volgt. Als Joost stopt met het onderwijs, dan telt hij wél als kostendeler. Voor u geldt dan de kostendelersnorm.

 • Vriendin met dochter

  U ontvangt een Anw-uitkering omdat u een thuiswonend kind heeft onder de 18 jaar. Uw vriendin Sanne (49 jaar) woont met haar kind Emma (29) bij u in huis. Sanne en Emma werken allebei en betalen mee aan vaste lasten zoals de huur, boodschappen en energie. Ook helpen zij dagelijks met van alles, zoals koken, boodschappen doen, schoonmaken en klusjes in het huis.

  Voor u geldt de kostendelersnorm. Sanne en Emma tellen als kostendeler. U heeft een gezamenlijke huishouding met Sanne en Emma. Wanneer er een gezamenlijke huishouding is met twee of meer personen blijft de Anw-uitkering behouden.

 • Broer en zoon

  Uw broer Mark (55 jaar) is na zijn echtscheiding met zijn zoon Sam (20 jaar) bij u ingetrokken. Samen met Mark betaalt u de kosten van het huishouden. Verder doet Mark de administratie en regelt de belastingaangifte van u beiden. Mark kookt af en toe, doet boodschappen en helpt soms met klusjes. Sam studeert, heeft een klein bijbaantje en betaalt maar af en toe iets voor het huishouden. Hij is vooral thuis om te studeren. 

  Uw Anw-uitkering wordt beëindigd. U heeft een gezamenlijke huishouding met één andere persoon, Mark. U en uw broer betalen namelijk samen de kosten van het huishouden en Mark helpt ook in het huishouden. Sam betaalt nauwelijks iets, helpt niet in het huishouden en draagt dus nauwelijks bij aan het huishouden.