Nabestaandenuitkering Anw

Als uw partner ooit in Nederland heeft gewerkt

Woont u niet in Nederland maar heeft uw overleden partner vroeger in Nederland gewerkt? Of woont u wel in Nederland, maar uw overleden partner niet? Dan kunt u een gedeeltelijke nabestaandenuitkering Anw krijgen als:

  • u woont in een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) of in een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten, en
  • uw partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in het land waar u woont, of als u na het overlijden van uw partner een wettelijke nabestaandenuitkering krijgt uit een land van de EU, EER of Zwitserland, en
  • u voldoet aan de overige voorwaarden om een nabestaandenuitkering Anw te krijgen.

Aantal jaren bepaalt de hoogte van uw Anw

De hoogte van uw Anw hangt af van het aantal jaren dat uw partner in Nederland heeft gewerkt. 

Voorbeeld als u in een EU- of EER-land woont:

Uw partner heeft in totaal 30 jaar gewerkt: 15 jaar in Nederland en 15 jaar in een ander EU- of EER-land. Uw Anw is dan 15/30ste deel van de nabestaandenuitkering Anw die u zou hebben gekregen als uw partner altijd in Nederland had gewerkt.

Als u in een ander verdragsland woont, is er een andere manier van berekening van uw Anw. U kunt hierover contact opnemen met uw SVB-kantoor.