Nabestaandenuitkering Anw

Wanneer bent u verzekerd voor de volksverzekeringen

Nederland heeft 4 volksverzekeringen: de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz). De algemene regel is dat een persoon die rechtmatig in Nederland woont, verzekerd is voor deze volksverzekeringen. Hierop zijn uitzonderingen.

Wonen in Nederland en toch niet verzekerd

Let op: deze uitzonderingen zijn algemeen. Wilt u precies weten wat voor u geldt? Neem dan contact met ons op.

Wanneer bent u niet verzekerd als u wel in Nederland woont?

 • U werkt buiten Nederland in een EU-/EER- of verdragsland en u heeft geen detacheringsverklaring
 • U werkt buiten Nederland, een EU-/EER-land of verdragsland. U werkt voor een werkgever die buiten Nederland is gevestigd of als zelfstandige
 • U bent een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiger van een ander land. Uw gezinsleden kunnen alleen verzekerd zijn als zij in Nederland werken of een sociale verzekeringsuitkering uit Nederland krijgen
 • U bent naar Nederland uitgezonden. En u bent een niet-Nederlands lid van het administratief, technisch en bedienend personeel van een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van een ander land. U werkt korter dan 10 jaar in Nederland
 • U werkt als ambtenaar voor een internationale organisatie zoals de NATO of de EU. Of uw gezinsleden verzekerd zijn, hangt af van de overeenkomst tussen de organisatie en Nederland. Uw gezinsleden zijn meestal verzekerd als zij in Nederland werken. Of als zij een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt voor de overheid van een ander land. Of u werkt voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Uw gezinsleden zijn alleen verzekerd als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever. U vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland. Binnen de EU en EER gelden andere regels. Lees hierover meer bij 'Werken in 2 of meer landen' onder 'Wonen buiten Nederland en verzekerd'
 • U werkt in Nederland en u heeft een buitenlandse detacheringsverklaring
 • U verblijft voor uw studie tijdelijk in Nederland en werkt niet

Wonen buiten Nederland en verzekerd

Let op: deze uitzonderingen zijn algemeen. Wilt u precies weten wat voor u geldt? Neem dan contact met ons op.

Wanneer bent u wél verzekerd als u niet in Nederland woont?

 • U werkt in loondienst in Nederland en betaalt daar belasting en premie. U heeft geen detacheringsverklaring van een ander land
 • U werkt in Nederland als zelfstandige en heeft voor de inkomstenbelasting belastbare winst uit een Nederlandse onderneming
 • U werkt tijdelijk buiten Nederland en heeft een Nederlandse detacheringsverklaring
 • U werkt als Nederlandse ambtenaar in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat. Of u werkt bij een andere Nederlandse overheidsinstelling. Uw gezinsleden blijven ook verzekerd. Werken zij buiten Nederland en verdienen daarmee meer dan de belastingvrije voet? Dan zijn uw gezinsleden niet meer verzekerd
 • U werkt in het internationale transport voor een bedrijf in Nederland. U vervoert personen of goederen. Als u op een schip woont en u verzekerd bent, dan zijn uw gezinsleden ook verzekerd. Uw gezinsleden moeten dan ook aan boord wonen. Werkt u de meeste tijd in het land waar u woont of werkt voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland? Dan bent u niet verzekerd. Binnen de EU gelden andere regels. Lees hierover meer bij ‘Werken in 2 of meer landen’
 • U verblijft voor uw studie tijdelijk in het buitenland en werkt daar niet
 • U wordt verpleegd in bepaalde zorginstellingen buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Sanatorium in Davos
 • Meer informatie over detachering

Werken in 2 of meer landen

Als u in 2 of meer landen werkt, kunnen voor u andere regels gelden. Werkt u in 2 of meer EU-landen in loondienst? Dan bent u verzekerd in het land waar u woont als u daar:

 • meer dan 25% van uw tijd werkt of
 • als uw werkgever is gevestigd in het land waar u woont

U bent ook verzekerd in het land waar u woont als u voor verschillende werkgevers in verschillende EU-landen werkt. Deze regels gelden ook voor werknemers in het internationale transport.

Wilt u weten hoe het met uw verzekering zit? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor.

U wilt niet verzekerd zijn

Heeft u door uw levensovertuiging bezwaar tegen elke vorm van verzekering?

Wilt u om een andere reden niet verzekerd zijn?