Nabestaandenuitkering Anw

Anw aanvragen als u buiten Nederland woont

Woont u buiten Nederland? Het aanvragen van een nabestaandenuitkering Anw verschilt per land.

Er zijn drie mogelijkheden:

1. U woont in een land van de EU (Europese Unie). U kunt dan kiezen. U kunt de Anw aanvragen bij de sociale zekerheidsinstantie in het land waar u woont of in het land waar uw partner het laatst verzekerd was. Wij adviseren u om aan te vragen in het land waar u nu woont.

2. U woont in een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten of in een land van de EER (Europese Economische Ruimte). Neem dan contact op met de sociale zekerheidsinstantie waarbij uw partner het laatst verzekerd was. Die helpt u met uw aanvraag.

3. U woont in een ander land. Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een aanvraagformulier.