Nabestaandenuitkering Anw

Nabestaandenuitkering uit een ander land

Als uw partner buiten Nederland heeft gewerkt, kunt u misschien ook een nabestaandenuitkering uit een ander land krijgen.

De SVB regelt voor u de aanvraag van een nabestaandenuitkering bij de instantie(s) waar u partner verzekerd is geweest. We kunnen dat alleen doen in de volgende landen:

  • lidstaten van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte).
  • landen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten.

Als uw partner in een ander land heeft gewerkt, moet u zelf contact opnemen met de instantie(s) waar uw partner verzekerd is geweest.

Uw Anw kan veranderen

Krijgt u een nabestaandenuitkering uit een ander land? Geef dit dan aan ons door, want het kan gevolgen hebben voor uw Anw.