Nabestaandenuitkering Anw

Woonde of werkte uw partner buiten Nederland?

Als uw partner op de dag van overlijden buiten Nederland woonde of werkte, was hij of zij mogelijk niet verzekerd voor de Anw. U krijgt dan toch een gedeeltelijke nabestaandenuitkering Anw als:

  • uw partner in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt, én
  • uw partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) of een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten, én
  • u voldoet aan de voorwaarden om een nabestaandenuitkering Anw te krijgen.

Aantal jaren bepaalt de hoogte van uw Anw

De hoogte van uw Anw hangt af van het aantal jaren dat uw partner in Nederland heeft gewoond of gewerkt.

Voorbeeld:

Uw partner heeft in totaal 30 jaar gewerkt: 15 jaar in Nederland en 15 jaar in een EU- of EER-land. Uw Anw is dan 15/30ste deel van de nabestaandenuitkering Anw die u zou hebben gekregen als uw partner altijd in Nederland had gewerkt.

Als uw partner in een ander verdragsland werkte, is er een andere manier van berekening van uw Anw. U kunt hierover contact opnemen met uw SVB-kantoor.