Nabestaandenuitkering Anw

Voorwaarden voor wezen van 16 tot 21 jaar

Wezen van 16 tot 21 jaar krijgen soms een wezenuitkering. Er zijn wel extra voorwaarden.

Wezen van 16 of 17 jaar moeten:

  • overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of
  • zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of
  • na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten:

  • volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als:

  • ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en
  • er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en
  • de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.