Nabestaandenuitkering Anw

Een startkwalificatie voor wezen van 16 en 17 jaar

Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger.

De Kwalificatieplicht

Kinderen van 16 of 17 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Doen zij dit niet, dan stopt de wezenuitkering. De bedoeling is dat zij proberen om een startkwalificatie te halen.

Kinderen hoeven niet per se 5 dagen per week naar school. Ook een combinatie van werken en leren kan een startkwalificatie opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Volgt het kind niet genoeg lessen, dan stopt de wezenuitkering

Het kind moet ook echt deelnemen aan de lessen, de stages of de praktijklessen. De wezenuitkering stopt als de leerplichtambtenaar aan ons doorgeeft dat het kind niet voldoende lessen volgt.

Wanneer is een kind vrijgesteld om een startkwalificatie te halen?

Sommige wezen van 16 en 17 jaar hoeven niet bezig te zijn met het halen van een startkwalificatie om een wezenuitkering te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gehandicapt kind of een kind dat op een school heeft gezeten voor praktijkonderwijs of speciaal onderwijs.

Hoe zit het met de kwalificatieplicht voor kinderen die in het buitenland wonen?

Begrippen als startkwalificatie en vrijstelling zijn buiten Nederland niet bekend. Woont een kind in een ander land dan Nederland dan bekijken we of een kind:

  • overdag op school zit en bezig is met het behalen van een diploma dat jongeren een goede kans biedt op geschoold werk, of
  • na het behalen van zo'n diploma nog volledig dagonderwijs volgt, of
  • door ziekte of handicap niet in staat is om onderwijs te volgen.