Nabestaandenuitkering Anw

U gaat verhuizen

Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u binnen Nederland, dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Als u de verhuizing bij uw gemeente meldt, geeft de gemeente uw nieuwe adres aan ons door. Gaat u met iemand anders wonen, geef dit wel aan ons door. Het kan gevolgen hebben voor uw Anw-uitkering.

Verhuizen buiten Nederland

Geef altijd uw nieuwe adres door als u naar het buitenland verhuist. Woont u al buiten Nederland verhuist u binnen dat land? Geef ook dan uw nieuwe adres altijd aan ons door.

In de landen die lid zijn van de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland blijft u de volledige Anw-uitkering ontvangen. In sommige landen kan de Anw-uitkering stoppen, of is het bedrag lager omdat de kosten van het leven in die landen lager zijn.

Wat verandert er nog meer?

  • In een aantal landen betaalt u belasting over uw Anw. Wij houden dan in Nederland geen belasting meer in. 
  • U betaalt een andere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Als u een zorgtoeslag krijgt, kan die ook veranderen.
  • U bent niet meer automatisch verzekerd voor de AOW.
  • Als u ook kinderbijslag krijgt, stopt deze waarschijnlijk.