Nabestaandenuitkering Anw

Zorgverzekering en uw Anw

Ook als u buiten Nederland woont, kunt u toch onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Het CAK stelt dit voor u vast. Valt u onder de Zvw, dan moeten wij een 'bijdrage Zvw buitenland' inhouden op uw Anw. De bijdrage bestaat uit:

  • een bijdrage voor de Wlz, die afhankelijk is van de hoogte van uw nabestaandenuitkering Anw.
  • een vaste premie voor elk meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder.

Bijdrage hangt af van het land waar u woont

De bijdrage 'Zvw buitenland' verschilt per land. De hoogte hangt af van de gemiddelde kosten van de zorg in uw land. Hoe lager de kosten in uw land, hoe minder bijdrage u betaalt.

Zorgtoeslag aanvragen

In sommige gevallen kunt u een zorgtoeslag krijgen. Dit is een gedeeltelijke vergoeding voor de bijdrage die u voor de Zvw betaalt. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw totale inkomen. Zorgtoeslag aanvragen kan bij de Nederlandse Belastingdienst. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.