Nabestaandenuitkering Anw

Controle op betalingen buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en ontvangt u een nabestaandenuitkering Anw? Dan vragen wij u om één of twee keer per jaar een formulier in te vullen over uw persoonlijke situatie. U moet dan vragen beantwoorden over bijvoorbeeld uw inkomsten, uw woonsituatie of bewijzen dat u in leven bent.

Bewijs van in leven zijn

U krijgt alleen een nabestaandenuitkering Anw als u in leven bent. Om dit aan te tonen krijgt u van ons een formulier dat u moet invullen en laten ondertekenen door bijvoorbeeld de gemeente, politie of notaris. Wat u precies moet doen staat in de brief bij het formulier. In sommige landen geldt een speciale regeling of krijgen we op een andere manier deze informatie.

Uw inkomsten

De hoogte van uw nabestaandenuitkering Anw hangt af van uw inkomsten. U moet elk jaar met een formulier of via Mijn SVB aan ons doorgeven of uw inkomsten wel of niet zijn veranderd.

Uw woonsituatie

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw zolang u alleen woont of alleen met uw kind. Woont u met een andere volwassen persoon en zorgt u voor elkaar? Dan is er sprake van een gezamenlijke huishouding (samen wonen). U krijgt dan geen nabestaandenuitkering Anw meer. We kunnen met een huisbezoek nagaan hoe uw woonsituatie is en of u misschien inkomsten heeft naast uw nabestaandenuitkering Anw.