Nabestaandenuitkering Anw

Uw Anw-uitkering buiten Nederland

De SVB betaalt de Anw-uitkering uit als u of uw kind in een land woont of gaat wonen waarmee Nederland een verdrag heeft met afspraken over de controle op uitkeringen, zoals de Anw-uitkering.

De landen die lid zijn van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland voldoen bijvoorbeeld aan deze voorwaarde.

In een aantal andere landen kunt u ook Anw-uitkering krijgen, maar dan krijgt u vaak minder Anw-uitkering. Ontvangt u nabestaandenuitkering? Dan wordt het bedrag aangepast aan het kostenniveau van het land waar u woont. Per land is vastgelegd hoeveel procent van het maximale bedrag aan Anw-uitkering u kunt ontvangen.