Nabestaandenuitkering Anw

Wat gaat er van uw Anw af

Als u in Nederland woont, houden wij loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in op uw nabestaandenuitkering Anw. Woont u buiten Nederland, dan doen we dit niet altijd. Dat hangt af van het land waarin u woont.

U woont in Nederland

We houden op de nabestaandenuitkering Anw loonheffing in. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Dit bedrag betalen wij door aan de Belastingdienst.

U woont buiten Nederland

Het verschilt per land of wij wel of geen loonheffing inhouden. Als u wilt weten wat voor uw Anw geldt, neem dan gerust contact op met uw SVB-kantoor.

Als u buiten Nederland woont, kunt u toch onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Het CAK stelt dit voor u vast. Valt u onder de Zvw, dan moeten wij een 'bijdrage Zvw buitenland' inhouden op uw nabestaandenuitkering Anw. De bijdrage bestaat uit:

  • een bijdrage voor de Wlz, die afhankelijk is van de hoogte van uw Anw.
  • een vaste premie voor elk meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder.

De bijdrage 'Zvw buitenland' verschilt per land. De hoogte hangt af van de gemiddelde kosten van de zorg in uw land. Hoe lager de kosten in uw land, hoe minder bijdrage u betaalt.

Zorgtoeslag aanvragen

In sommige gevallen kunt u een zorgtoeslag krijgen. Dit is een gedeeltelijke vergoeding voor de premie die u voor de Zvw betaalt. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van het totale inkomen van uw gezin. Zorgtoeslag aanvragen kan bij de Belastingdienst. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.