Nabestaandenuitkering Anw

Anw-bedragen

Bedragen vanaf 1 januari 2019

U vindt de volledige bedragen voor iemand die alleen woont. Woont u met een kostendeler, dan krijgt u een ander bedrag. Lees meer over uw Anw en de kostendelersnorm.

Nabestaandenuitkering

Bedrag per maand
 Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto€ 1.221,51€ 1.221,51
Loonheffing€ 240,50€ 446,92
Netto€ 981,01€ 774,59

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,12. Het vakantiegeld is bruto € 86,94 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Nabestaandenuitkering voor nabestaanden die al vóór 1 juli 1996 AWW hadden

Bedrag per maand
 Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto€ 501,86€ 501,86
Loonheffing€ 0,00€ 183,00
Netto€ 501,86€ 318,86

* Als u hoge andere inkomsten heeft, dan is dit het bedrag dat u in ieder geval ontvangt. Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,12. Het vakantiegeld is bruto € 38,78 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties

Er is sprake van een verzorgingsrelatie als u:

 • samenwoont omdat u iemand verzorgt die intensieve zorg nodig heeft of
 • samenwoont omdat u zelf intensieve zorg nodig heeft.
Bedrag per maand
 Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto€ 784,23€ 784,23
Loonheffing€ 80,50€ 286,92
Netto€ 703,73€ 497,31

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,12. Het vakantiegeld is bruto € 62,11 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Wezenuitkering

Voor wezen tot en met 9 jaar

Bedrag per maand
 Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto€ 402,52€ 402,52
Loonheffing€ 0,00€ 146,75
Netto€ 402,52€ 255,77

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,12. Het vakantiegeld is bruto € 27,82 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Voor wezen van 10 tot en met 15 jaar

Bedrag per maand
 Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto€ 595,23€ 595,23
Loonheffing€ 11,25€ 217,67
Netto€ 583,98€ 377,56

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,12. Het vakantiegeld is bruto € 41,73 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Voor wezen van 16 tot en met 20 jaar

Bedrag per maand
 Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto€ 787,93€ 787,93
Loonheffing€ 82,17€ 288,58
Netto€ 705,76€ 499,35

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,12. Het vakantiegeld is bruto € 55,64 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Uitleg van de bedragen

Bruto

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming van € 17,12 en exclusief een maandelijks bedrag voor het vakantiegeld. Wij betalen het vakantiegeld in mei.

Loonheffing

U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

Netto

Het netto bedrag is het bedrag dat wij elke maand aan u overmaken.

 

Naar boven

Uw inkomen en de Anw

Heeft u andere inkomsten? Dan kunnen deze invloed hebben op uw nabestaandenuitkering Anw. Deze inkomsten trekken wij helemaal, gedeeltelijk of niet van uw Anw af. Dit hangt af van het soort inkomen.

Op een wezenuitkering hebben andere inkomsten geen invloed. Wij trekken andere inkomsten hier niet vanaf.

Inkomsten die wij niet van uw Anw aftrekken

 • Een aanvullend nabestaandenpensioen dat u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.
 • Een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner.
 • Rente.
 • Dividend.
 • Spaartegoeden.

Inkomsten die wij gedeeltelijk van uw Anw aftrekken

 • Inkomen uit loondienst.
 • Winst uit een eigen bedrijf.
 • Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

Wij berekenen de hoogte van de nabestaandenuitkering Anw als volgt:

 • De eerste € 807,90 van uw inkomen tellen we niet mee.
 • Het inkomen boven € 807,90 trekken we voor twee derde van de nabestaandenuitkering af.
 • In andere gevallen krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw als u meer verdient dan € 2.614,49 per maand.

Voorbeeld:

U verdient € 900 per maand.
De eerste € 807,90 telt niet mee.
Er blijft € 92,10 over.
Twee derde daarvan is € 61,40.
Dit bedrag trekken wij af van uw nabestaandenuitkering Anw (exclusief de tegemoetkoming Anw). 

Alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen.

Inkomsten die wij helemaal van uw Anw aftrekken

 • Een werkloosheidsuitkering (WW).
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 • Een ziektewetuitkering (ZW
 • Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
 • Diverse andere uitkeringen.

Is uw uitkering hoger dan € 1.204,39 dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw.

Meer soorten inkomen

Staat uw inkomen niet op deze pagina? Bekijk meer soorten inkomen.

Naar boven