Nabestaandenuitkering Anw

Wanneer stopt de nabestaandenuitkering Anw

Als u de AOW-leeftijd bereikt

Uw nabestaandenuitkering Anw eindigt als u de AOW-leeftijd bereikt. Vanaf dan kunt u een AOW-pensioen krijgen. Maar de AOW wordt wel anders berekend dan uw Anw-uitkering. U moet zelf gewoond of gewerkt hebben in Nederland om AOW op te bouwen. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kunt u te maken krijgen met een terugval in inkomsten.

Als uw burgerlijke staat of woonsituatie verandert

Uw nabestaandenuitkering eindigt als uw burgerlijke staat of woonsituatie verandert door:

  • trouwen.
  • geregistreerd partnerschap.
  • samenwonen.

Bij samenwonen is de beëindiging niet meteen definitief. Als u besluit om binnen 6 maanden weer alleen te gaan wonen, dan krijgt u weer nabestaandenuitkering Anw.

Als er geen kind jonger dan 18 jaar bij u woont

Uw nabestaandenuitkering Anw eindigt:

  • als uw jongste kind 18 jaar wordt.
  • als uw kind in een ander gezin gaat wonen.

Als u niet meer voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent

Uw nabestaandenuitkering Anw eindigt als u na 1 januari 1950 geboren bent en u niet langer voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Als u langer dan een maand in detentie zit

Uw nabestaandenuitkering stopt als u langer dan een maand in bijvoorbeeld de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek verblijft. 

Bent u in vrijheid gesteld? Dan kunt opnieuw nabstaandenuitkering Anw krijgen vanaf de dag dat u in vrijheid bent gesteld. Stuur ons dan uw ontslagbewijs.

Had u voor 1 juli 1996 een AWW-pensioen? Dan zijn er andere regels

Is uw AWW-pensioen (Algemene Weduwen en Wezenwet) op 1 juli 1996 omgezet in een nabstaandenuitkering Anw? Dan gelden andere regels. Neem met ons contact op als u hier vragen over heeft.

Geef wijzigingen op tijd aan ons door

Als u Anw krijgt en er verandert iets in uw situatie, moet u dat binnen 4 weken aan ons doorgeven. Zo krijgt u altijd het juiste bedrag. Als u buiten Nederland woont, moet u de verandering binnen 6 weken aan ons doorgeven.