Nabestaandenuitkering Anw

Wanneer stopt de wezenuitkering

De wezenuitkering stopt als het kind 16 jaar wordt. Soms kan de uitkering doorlopen tot de 18e of 21e verjaardag. Hiervoor moet het kind aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Wezenuitkering tot 18 of 21 jaar

  • Volgt het kind volledig dagonderwijs dat opleidt tot een startkwalificatie of is het kind vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie: Dan loopt de wezenuitkering door tot de 18e verjaardag.
  • Volgt het kind na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs? Dan loopt de wezenuitkering door tot uiterlijk de 21e verjaardag.
  • Zorgt een wees van 16 jaar of ouder die een startkwalificatie heeft behaald of was vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, voor het huishouden? Dan kan de wezenuitkering doorlopen tot de 21e verjaardag. Er moet in het huishouden minstens één ander kind wonen dat een wezenuitkering heeft. De wezenuitkering eindigt als het kind dat voor het huishouden zorgt, gaat trouwen of samenwonen.

Een startkwalificatie wil zeggen een diploma van het mbo niveau 2 of hoger, van de havo of van het vwo. Kinderen zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie als zij bijvoorbeeld gehandicapt zijn of op een school hebben gezeten voor praktijkonderwijs of speciaal onderwijs.

Buiten Nederland kent men de begrippen startkwalificatie en vrijstelling niet. Vergelijkbaar met een startkwalificatie is een diploma dat jongeren een goede kans biedt op geschoold werk. En bij vrijstelling gaat het om kinderen die door ziekte of handicap niet in staat zijn onderwijs te volgen.

Een wezenuitkering stopt ook als het kind langer dan een maand in een gevangenis of huis van bewaring verblijft. De leeftijd speelt daarbij geen rol.