Nabestaandenuitkering Anw

Uw Anw en de kostendelersnorm

Woont er iemand van 21 jaar of ouder op uw adres? Deze persoon is dan misschien een kostendeler. Dan krijgt u minder Anw-uitkering.

Hoe werkt de kostendelersnorm

Wonen er nog andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze personen noemen we 'kostendeler'. Woont bij u een kostendeler bij u? Dan wordt het normbedrag van uw Anw-uitkering lager., namelijk 50% van het netto minimumloon.

Woont er geen kostendeler meer bij u? Dan krijgt u weer het maximale normbedrag van 70%.

 • Wie zijn kostendeler?
  • Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind, vader of moeder.
  • Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden.
  • Alleen uw inkomen telt mee voor de berekening van uw Anw-uitkering. Wij kijken niet naar het inkomen van de kostendeler(s)
 • Wie zijn geen kostendeler?

  Er is geen sprake van een kostendeler als:

  • iemand op uw adres woont die een studie of opleiding volgt en hiervoor studiefinanciering kan krijgen
  • er een 'commerciële relatie' is. Dat betekent dat:
   - u bij iemand anders een kamer huurt, of
   - u kostganger bent, of
   - iemand bij u een kamer in huis huurt, of
   - iemand bij u kostganger is.
   U moet deze relatie wel kunnen bewijzen met een schriftelijke overeenkomst en bewijzen van overmaking van de huur. Met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kunt u geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kunt u wel een commerciële relatie hebben.
 • Wat is het verschil tussen een partner en een kostendeler?

  Een partner is niet hetzelfde als een kostendeler. U heeft een partner als u met iemand woont die:

  • 18 jaar of ouder is, en
  • meer dan de helft van de tijd samen met u in een woning verblijft, en
  • met wie u de kosten van het huishouden deelt, of als u voor elkaar zorgt.

  Dit kan een vriend of huisgenoot zijn, of een broer of zus. Maar niet uw kind, vader of moeder.

  Woont u met een partner? Dan stopt uw Anw-uitkering.

Uw thuiswonend kind stopt of start met een studie of opleiding

Stopt uw thuiswonend kind met een studie of opleiding? En is uw kind 21 jaar of ouder? Dan telt uw kind mee als kostendeler. Uw Anw-uitkering wordt dan verlaagd. Start uw kind binnen 3 maanden weer met een studie of opleiding, dan passen wij uw Anw-uitkering weer naar het oude niveau aan. U krijgt het deel wat u te weinig heeft gekregen dan alsnog.

De verlaging van uw Anw-uitkering kunt u voorkomen door ons meteen te informeren dat uw kind weer met onderwijs is gestart. Wij verlagen dan de Anw-uitkering niet. Stuur ons dan wel een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling.

De Anw wordt in stapjes verlaagd

Woont bij u een kostendeler? Dan wordt uw nabestaandenuitkering Anw in stapjes verlaagd. De laatste verlaging is per 1 januari 2019. Dan is het normbedrag 50% van het minimumloon. Elk jaar worden in januari en juli de bedragen aangepast. 

Uw overige inkomsten worden helemaal of gedeeltelijk van het normbedrag afgetrokken. Woont er geen kostendeler meer bij u? Dan krijgt u weer het maximale normbedrag van 70%.

Wijziging doorgeven

Komt er iemand bij u in huis wonen? Geef dit direct aan ons door. Ook als die persoon nog niet staat ingeschreven bij de gemeente. Wij kijken dan of uw Anw-uitkering moet worden aangepast.

Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u van ons een brief waarin wij u vragen aan ons door te geven of u medebewoners heeft.