Nabestaandenuitkering Anw

Minder Anw met een kostendeler

Waarom wordt mijn Anw lager?

twee jongens varen

(De jongens op de foto komen niet voor in het artikel)

Mieke Greeven vormt samen met haar zoons Jilles van 14 en Yannick van 22 een huishouden. Jilles zit op school, Yannick werkt. Yannick is een ‘kostendeler’. Daarom gaat de Anw-uitkering van Mieke in stapjes omlaag. Zij begrijpt dat niet. De SVB geeft uitleg.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Uw Anw-uitkering wordt lager, omdat u uw woning deelt met iemand die ouder is dan 21 jaar: uw zoon Yannick. Hij kan meebetalen in de kosten van uw huishouden. Yannick is een ‘kostendeler’. Het maakt niet uit of hij ook echt meebetaalt in de kosten. Het simpele feit dat hij bij u woont is al voldoende om hem aan te merken als kostendeler. Er is een uitzondering: als Yannick een studie of opleiding zou volgen en hiervoor studiefinanciering zou krijgen, is hij geen kostendeler.

Wat is het gevolg voor uw Anw-uitkering?

Het maximale normbedrag van 70% van het minimumloon wordt ieder jaar in januari met stapjes van 5% verlaagd, net zolang totdat de Anw-uitkering 50% van het minimumloon bedraagt. Dat is in januari 2019. Voor de berekening van uw Anw-uitkering telt alleen uw inkomen mee. We kijken niet naar het inkomen van Yannick.

Wat als Yannick op zichzelf gaat wonen?

Yannick is niet langer kostendeler als hij op zichzelf gaat wonen. Uw zoon Jilles is nog geen 21 jaar, dus hij is ook geen kostendeler. Vanaf het moment dat Yannick op zichzelf woont en Jilles nog geen 18 jaar is, wordt uw Anw-uitkering weer verhoogd naar het normbedrag van 70% van het minimumloon.