Nabestaandenuitkering Anw

Uw inkomen en de Anw

Heeft u andere inkomsten? Dan kunnen deze invloed hebben op uw nabestaandenuitkering Anw. Deze inkomsten trekken wij helemaal, gedeeltelijk of niet van uw Anw af. Dit hangt af van het soort inkomen.

Op een wezenuitkering hebben andere inkomsten geen invloed. Wij trekken andere inkomsten hier niet vanaf.

Inkomsten die wij niet van uw Anw aftrekken

 • Een aanvullend nabestaandenpensioen dat u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.
 • Een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner.
 • Rente.
 • Dividend.
 • Spaartegoeden.

Inkomsten die wij gedeeltelijk van uw Anw aftrekken

 • Inkomen uit loondienst.
 • Winst uit een eigen bedrijf.
 • Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

Wij berekenen de hoogte van de nabestaandenuitkering Anw als volgt:

 • De eerste € 807,90 van uw inkomen tellen we niet mee.
 • Het inkomen boven € 807,90 trekken we voor twee derde van de nabestaandenuitkering af.
 • In andere gevallen krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw als u meer verdient dan € 2.614,49 per maand.

Voorbeeld:

U verdient € 900 per maand.
De eerste € 807,90 telt niet mee.
Er blijft € 92,10 over.
Twee derde daarvan is € 61,40.
Dit bedrag trekken wij af van uw nabestaandenuitkering Anw (exclusief de tegemoetkoming Anw). 

Alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen.

Inkomsten die wij helemaal van uw Anw aftrekken

 • Een werkloosheidsuitkering (WW).
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 • Een ziektewetuitkering (ZW
 • Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
 • Diverse andere uitkeringen.

Is uw uitkering hoger dan € 1.204,39 dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw.

Meer soorten inkomen

Staat uw inkomen niet op deze pagina? Bekijk meer soorten inkomen.