Nabestaandenuitkering Anw

Soorten inkomen en uw nabestaandenuitkering Anw

De hoogte van de nabestaandenuitkering Anw is afhankelijk van uw inkomen.

Klik op een inkomen en lees hoe dit van invloed is op uw nabestaandenuitkering. Staat uw inkomen er niet tussen of twijfelt u over het soort inkomen? Neem dan contact met ons op.

De afkoop van een pensioen trekken we vanaf 1 december 2014 niet meer af van de nabestaandenuitkering Anw.

 • Alimentatie
  Alimentatie wordt niet afgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.
 • Auto van de zaak

  De bijtelling voor een auto van de zaak wordt afgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.

 • Bruto loon

  Bruto loon wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Buitenlandse uitkering
  Krijgt u een uitkering uit het buitenland die vergelijkbaar is met een Nederlandse uitkering (zoals bijvoorbeeld de WIA, WAO, WW of Ziektewet)? Deze wordt helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Krijgt u een wettelijk (vervroegd) ouderdomspensioen uit het buitenland? Dit wordt niet afgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.
 • Dertiende maand

  Krijgt u een dertiende maand van uw werkgever? Wij kijken dan naar de maand dat u de 13e maand krijgt uitbetaald. Het totale inkomen over die maand trekken wij gedeeltelijk af van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Is uw inkomen door de 13e maand te hoog, dan krijgt u over die maand geen nabestaandenuitkering. Geef een 13e maand daarom op tijd door aan de SVB.

 • Dividend

  Dividend wordt niet afgetrokken van uw nabestaandenuitkering Anw.

 • Eenmalige uitkering bij einde dienstverband

  Krijgt u een eenmalige uitkering na het stoppen van het dienstverband, en kunt u het bedrag besteden zoals u wilt? Als dit allebei het geval is, wordt de eenmalige uitkering niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Eindejaarsuitkering

  Krijgt u een eindejaarsuitkering van uw werkgever? Wij kijken dan naar de maand dat u de eindejaarsuitkering krijgt uitbetaald. Het totale inkomen over die maand trekken wij gedeeltelijk af van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Is uw inkomen door de eindejaarsuitkering te hoog, dan krijgt u over die maand geen nabestaandenuitkering. Geef een eindejaarsuitkering daarom op tijd door aan de SVB.

 • Gratificatie

  Krijgt u een gratificatie van uw werkgever in de vorm van een geldbedrag? De gratificatie wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Huuropbrengsten

  Zijn uw inkomsten uit verhuur bedrijfsmatig? De inkomsten uit verhuur worden gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Zijn uw inkomsten uit verhuur niet bedrijfsmatig? Dan worden de inkomsten uit verhuur niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Weet u niet zeker of uw inkomen uit verhuur bedrijfsmatig is? Neem dan contact op met de SVB.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering

  Uw IOAW-uitkering en IOAZ-uitkering wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Levensloopregeling

  Spaart u nog voor de levensloopregeling? Dan telt het bedrag dat op uw loon wordt ingehouden mee als inkomen voor de Anw.

  Op het moment dat u de levensloopuitkering krijgt uitbetaald, telt deze niet mee als inkomen voor de Anw. De uitkering zelf wordt niet afgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.

 • Lijfrenteuitkering

  Heeft u uw lijfrente particulier afgesloten en niet via uw werkgever, dan wordt de lijfrente niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Heeft u uw lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van hetdienstverband met de werkgever, en kon u het bedrag besteden hoe u wilt? Uw lijfrente wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Heeft u uw lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van hetdienstverband met de werkgever, en kon u het bedrag niet besteden hoe u wilt? Uw lijfrente wordt helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Overbruggingsuitkering PGGM (OBU)
  Een OBU-uitkering van PGGM wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.
 • PGB-budget

  Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB) om daarmee zorg in de huren? Dit PGB-budget wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Pensioen of vervroegd pensioen

  Krijgt u een (vervroegd) pensioen? Deze wordt gedeeltelijkafgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Een weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen wordt nietafgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.

 • Reiskostenvergoeding

  Krijgt u reiskostenvergoeding van uw werkgever? Dan wordt deze reiskostenvergoeding in 2 gevallen van de maximale nabestaandenuitkering Anw afgetrokken:

  1. De reiskostenvergoeding is meer dan de wettelijke reiskostenvergoeding. Het bedrag dat erboven komt, wordt gedeeltelijk afgetrokken.

  2. De werkgever merkt de reiskostenvergoeding aan als belastbaar loon. Het hele bedrag wordt dan gezien als een inkomen uit arbeid. Dat wil zeggen; een inkomen dat gedeeltelijk wordt afgetrokken.

  In alle andere gevallen, wordt de reiskostenvergoeding niet afgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.

 • Spaarloonregeling
  Het spaarloon dat aan u wordt uitbetaald, wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.
 • Stamrecht

  Heeft u uw lijfrente particulier afgesloten en niet via uw werkgever, dan wordt de lijfrente niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Heeft u uw lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van het dienstverband met de werkgever, en kon u het bedrag besteden hoe u wilt? Uw lijfrente wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Heeft u uw lijfrenteuitkering gekregen vanwege het stoppen van het dienstverband met de werkgever, en kon u het bedrag niet besteden hoe u wilt? Uw lijfrente wordt helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Vakantiegeld

  Vakantiegeld wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • VUT-regeling, uitkering

  Uw VUT-uitkering wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Vrijwilligersvergoeding

  Krijgt u een vrijwilligersvergoeding die lager is dan € 170 per maand, of lager is dan € 1.700 per jaar? Deze vrijwilligersvergoeding wordt niet afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Het deel dat boven de € 170 per maand, of boven de € 1.700 per jaar uitkomt, wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Wajong-uitkering

  Uw Wajong-uitkering van wordt helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • WAO/WIA/WAZ-uitkering

  Uw WAO-WIA-of WAZ-uitkering wordt helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Winst uit onderneming

  De winst uit uw onderneming wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw. Wij kijken naar de winst per jaar en rekenen die om naar een gemiddeld maandinkomen. Dit gemiddelde maandinkomen wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering.

 • WW-uitkering

  Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Uw WW-uitkering wordt dan helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Bent u nog wel in dienst bij uw werkgever? Uw WW-uitkering wordt dan gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

 • Ziektewet-uitkering

  Bent u nog in dienst bij uw werkgever? Uw Ziektewet-uitkering wordt gedeeltelijk afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.

  Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Uw Ziektewet-uitkering wordt dan helemaal afgetrokken van de maximale nabestaandenuitkering Anw.