Nabestaandenuitkering Anw

U gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen stopt de Anw. Maar wat is samenwonen voor de Anw? U woont samen als u:

 • u met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning verblijft én
 • u en de ander bijdragen aan het huishouden.

Bijdragen aan het huishouden betekent:

 • financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden óf
 • op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden.

Bij de financiële bijdrage gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. 

Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dat kan uw levenspartner, vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus, of kleinkind. Maar niet uw eigen kind, of vader of moeder. Iemand die samen woont, krijgt geen nabestaandenuitkering Anw meer. Meer informatie leest u in de brochure 'Anw en gezamenlijke huishouding'.

Wanneer woont u niet samen?

Voor de Anw woont u niet samen als u in één huis woont met:

 • uw vader of
 • uw moeder of
 • uw volwassen eigen kind of
 • uw volwassen pleeg- of stiefkind of
 • iemand die een kamer bij u huurt of
 • iemand van wie u een kamer huurt.
U houdt dan dus uw Anw-uitkering. Wel kan uw kind, vader of moeder geteld worden als kostendeler. Uw Anw-uitkering wordt dan lager.

Soms toch nabestaandenuitkering Anw blijven ontvangen

Als u samen met iemand anders in huis woont, kunt u toch uw nabestaandenuitkering Anw blijven ontvangen als:

 • u een commerciële relatie (huur of verhuur) met die persoon heeft.
 • u woont met uw kind.
 • u woont met een kleinkind dat jonger dan 18 jaar.
 • u samen gaat wonen om iemand te verzorgen of omdat u zelf zorg nodig heeft.
Uw kind is misschien een kostendeler. Uw Anw-uitkering wordt dan lager.