Nabestaandenuitkering Anw

Nieuwe woonlandfactoren per 1 januari 2018

30-06-2017

Woont u in een land buiten de EU/EER en ook niet in Zwitserland? Dan kan uw Anw-uitkering worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar u woont.

Per land is vastgesteld hoeveel procent van het maximale bedrag aan Anw-uitkering iemand krijgt. Deze percentages noemen we woonlandfactoren. De overheid stelt deze 1 keer per jaar vast. Voor een aantal landen geldt vanaf 1 januari 2018 een nieuw percentage.

Verandert uw percentage? Dan krijgt u eind 2017 een brief met het nieuwe bedrag.

Voor sommige landen wordt geen woonlandfactor meer toegepast

Door een uitspraak van de rechter mag er voor sommige landen géén woonlandfactor meer worden toegepast. Kijk daarvoor onderaan de tabel in het overzicht op de website van de overheid.

Geen Anw in landen zonder internationale afspraken

Woont u in een land waarmee geen internationale afspraken zijn gemaakt? Dan krijgt u geen Anw-uitkering. Maar werkt u voor de Nederlandse overheid (en voor bepaalde ontwikkelingsorganisaties)? Dan kunt u wel Anw-uitkering krijgen.