Nabestaandenuitkering Anw

Nieuwe woonlandfactoren per 1 januari 2017

11-07-2016

Woont u in een land buiten de EU/EER en ook niet in Zwitserland? Dan kan uw Anw-uitkering worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar u woont.

Per land is vastgesteld hoeveel procent van het maximale bedrag aan Anw-uitkering iemand krijgt. Deze percentages noemen we woonlandfactoren. De overheid stelt deze 1 keer per jaar vast. Voor een aantal landen geldt vanaf 1 januari 2017 een nieuw percentage.

Verandert uw percentage? Dan heeft u eind 2016 een brief gehad met het nieuwe bedrag.

Voor sommige landen wordt geen woonlandfactor meer toegepast

Door een uitspraak van de rechter passen we voor sommige landen geen woonlandfactor meer toe. Deze landen staan nog wel in het overzicht op de website van de overheid.

Voor de Anw  zijn dit: Australië, Bosnië-Herzegovina, Canada (inclusief Québec), Chili, India, Israël, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Nieuw Zeeland, Servië, Suriname, Turkije en Zuid-Korea. Voor Marokko gelden ook andere afspraken.

  • Afspraken Marokko

Geen Anw in landen zonder internationale afspraken

Woont u in een land waarmee geen internationale afspraken zijn gemaakt? Dan krijgt u geen Anw-uitkering. Maar werkt u voor de Nederlandse overheid (en voor bepaalde ontwikkelingsorganisaties)? Dan kunt u wel Anw-uitkering krijgen.