Algemeen

Wat wilt u doen

Kies de regeling waarvoor u komt en de actie die u wilt doen.

Kinderbijslag

Een bijdrage voor ouders van kinderen onder de 18 jaar.

AOW-pensioen

Een pensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben.

Nabestaandenuitkering Anw

Een uitkering als uw partner of ouders zijn overleden.

Internationale detachering

In Nederland sociaal verzekerd blijven als u tijdelijk in het buitenland werkt.

  • Een E101 aanvragen

Vrijwillige verzekering

Niet in Nederland wonen of werken, toch verzekerd voor AOW en Anw.

Remigratie

Een uitkering voor mensen die terugkeren naar hun land van herkomst.

Gemoedsbezwaren

Voor mensen die vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd willen zijn voor de sociale verzekeringen.

AIO-aanvulling

AIO-aanvulling voor mensen die de AOW-leeftijd hebben en een laag inkomen.

Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden.

Getroffenen extreem oorlogsgeweld (Wubo)

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door extreem oorlogsgeweld, of slachtoffer waren van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië.

Verzetsdeelnemers Nederland (Wbp)

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Europa.

Verzetsdeelnemers Nederlands-Indië (Wiv)

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Azië.

Zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo)

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een dienstbetrekking als zeeman hadden en gezondheidsschade hebben opgelopen in verband met de vaarplicht of de oorlog.

Therapie naoorlogse generatie (Tvp)

De tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp) is een kostenvergoeding voor psychotherapie voor kinderen van oorlogsgetroffenen. De SVB betaalt de Tvp uit.