Algemeen

Wat wilt u doen

Kies de regeling waarvoor u komt en de actie die u wilt doen.

Kinderbijslag

Een bijdrage voor ouders van kinderen onder de 18 jaar.

  • Een wijziging doorgeven
  • Kinderbijslag aanvragen

AOW-pensioen

Een pensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben.

Nabestaandenuitkering Anw

Een uitkering als uw partner of ouders zijn overleden.

Internationale detachering

In Nederland sociaal verzekerd blijven als u tijdelijk in het buitenland werkt. Ga naar de website van ID en maak uw keuze.

Vrijwillige verzekering

Niet in Nederland wonen of werken, toch verzekerd voor AOW en Anw.

Remigratie

Een uitkering voor mensen die terugkeren naar hun land van herkomst.

Gemoedsbezwaren

Voor mensen die vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd willen zijn voor de sociale verzekeringen.

AIO-aanvulling

AIO-aanvulling voor mensen die de AOW-leeftijd hebben en een laag inkomen.

Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden.