Algemeen

Door onderhoud is onze website van 17 tot en met 20 mei minder goed bereikbaar.

Inkomensondersteuning AOW

Wat is de inkomensondersteuning AOW?

De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Hoeveel inkomensondersteuning AOW u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u AOW-pensioen heeft opgebouwd.

Ieder jaar bouwt u 2% AOW-pensioen op als u verzekerd bent geweest voor de AOW. U kunt maximaal 100% AOW-pensioen opbouwen. Per 1 januari 2019 is de inkomensondersteuning AOW maximaal € 25,23 bruto per maand.

Voorbeeld: U heeft 50% AOW-pensioen opgebouwd. Dit betekent dat uw inkomensondersteuning AOW 50% x € 25,23 = € 12,62 bruto per maand is.

In de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u alleen inkomensondersteuning AOW over de dagen dat u AOW krijgt.

Voor wie is de inkomensondersteuning AOW?

U krijgt de inkomensondersteuning AOW als u de AOW-leeftijd heeft. U ontvangt de inkomensondersteuning AOW samen met uw AOW-pensioen.

U krijgt de inkomensondersteuning AOW als u in een van de volgende landen woont:

 • Nederland
 • Zwitserland
 • EU- of EER land
 • Verdragsland
 • een land waarmee Nederland afspraken heeft over de controle op het recht op uitkeringen.

U krijgt de inkomensondersteuning AOW ook als u woont op:

 • Bonaire, Sint Eustatius of Saba
 • Curaçao, Aruba of Sint Maarten.

Staat uw land niet in het overzicht van EU- en EER-landen of verdragslanden? Kijk dan bij ‘Meer informatie over uw AOW-pensioen buiten Nederland’ en kies uw land. Als er staat ‘Uw AOW-pensioen wordt uitbetaald’, dan geldt dit ook voor de inkomensondersteuning AOW. Staat er ‘Exportbeperking vanaf 1 januari 2006’? Dan kunt u de inkomensondersteuning AOW alleen krijgen als u werkt in het algemeen belang.

U werkt in het algemeen belang in een van de volgende situaties:

 • u werkt voor de Nederlandse overheid, of voor een andere Nederlandse instantie die overheidstaken uitvoert
 • u werkt voor een organisatie in het kader van ontwikkelingssamenwerking die door de Nederlandse regering is erkend, zoals Oxfam Novib
 • u werkt voor een internationale organisatie waarvan Nederland lid is, zoals de Verenigde Naties
 • u werkt in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid en het Rijk betaalt uw werk