Algemeen

Inkomensondersteuning AOW

Wat is de inkomensondersteuning AOW?

De inkomensondersteuning AOW is een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Hoeveel inkomensondersteuning AOW u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u AOW-pensioen heeft opgebouwd.

Ieder jaar bouwt u 2% AOW-pensioen op als u verzekerd bent geweest voor de AOW. U kunt maximaal 100% AOW-pensioen opbouwen. Per 1 juli 2019 is de inkomensondersteuning AOW maximaal € 25,23 bruto per maand.

Voorbeeld: U heeft 50% AOW-pensioen opgebouwd. Dit betekent dat uw inkomensondersteuning AOW 50% x € 25,23 = € 12,62 bruto per maand is.

In de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u alleen inkomensondersteuning AOW over de dagen dat u AOW krijgt.

Voor wie is de inkomensondersteuning AOW?

U krijgt de inkomensondersteuning AOW als u de AOW-leeftijd heeft. U ontvangt de inkomensondersteuning AOW samen met uw AOW-pensioen.

U krijgt de inkomensondersteuning AOW als u in een van de volgende landen woont:

 • Nederland
 • Zwitserland
 • EU- of EER land
 • Verdragsland
 • een land waarmee Nederland afspraken heeft over de controle op het recht op uitkeringen.

U krijgt de inkomensondersteuning AOW ook als u woont op:

 • Bonaire, Sint Eustatius of Saba
 • Curaçao, Aruba of Sint Maarten.

Staat uw land niet in het overzicht van EU- en EER-landen of verdragslanden? Kijk dan bij ‘Meer informatie over uw AOW-pensioen buiten Nederland’ en kies uw land. Als er staat ‘Uw AOW-pensioen wordt uitbetaald’, dan geldt dit ook voor de inkomensondersteuning AOW. Staat er ‘Exportbeperking vanaf 1 januari 2006’? Dan kunt u de inkomensondersteuning AOW alleen krijgen als u werkt in het algemeen belang.

U werkt in het algemeen belang in een van de volgende situaties:

 • u werkt voor de Nederlandse overheid, of voor een andere Nederlandse instantie die overheidstaken uitvoert
 • u werkt voor een organisatie in het kader van ontwikkelingssamenwerking die door de Nederlandse regering is erkend, zoals Oxfam Novib
 • u werkt voor een internationale organisatie waarvan Nederland lid is, zoals de Verenigde Naties
 • u werkt in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid en het Rijk betaalt uw werk
 • Meer informatie over uw AOW-pensioen buiten Nederland