Algemeen

Studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren

Geen kinderbijslag meer bij studiefinanciering (studievoorschot)

Als een kind studiefinanciering kan krijgen, vervalt de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Ook als uw kind nog geen 18 jaar is. Het maakt niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd.  Gaat uw kind naar het hbo of de universiteit? Dan kan uw kind een studiefinanciering krijgen, dit is een lening voor studenten. Meer informatie over studiefinanciering vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wanneer start de studiefinanciering en stopt de kinderbijslag

Start uw kind met een opleiding waarvoor uw kind studiefinanciering kan krijgen? Dan start de studiefinanciering vanaf de eerste maand van de studie. De kinderbijslag stopt met ingang van het volgende kwartaal.

Voorbeeld

Karlijn gaat per 1 september een hbo-opleiding volgen. De studiefinanciering start dan op 1 september. De kinderbijslag stopt met ingang van het 4e kwartaal (met ingang van 1 oktober). De laatste betaling van de kinderbijslag ontvangt u dan na afloop van het 3e kwartaal. Over de maand september heeft u recht op  dus studiefinanciering én kinderbijslag.

Start uw kind na de zomervakantie met een opleiding waarvoor uw kind studiefinanciering kan krijgen? Dan stopt de kinderbijslag met ingang van het 4e kwartaal. Ook als uw kind afziet van de studiefinanciering stopt de kinderbijslag. De laatste kinderbijslag ontvangt u dan na afloop van het 3e kwartaal.

Tegemoetkoming scholieren

Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u geen kinderbijslag meer. Volgt uw kind een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs? Dan kan uw kind een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij de DUO. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).