Algemeen

Door onderhoudswerkzaamheden is onze website van 17 tot 20 mei minder goed bereikbaar.

Bezwaar en beroep

Vaak komen we er samen wel uit

Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Bel ons dan. U vindt het telefoonnummer op de beslissing. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen.

Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing, dan kunt u binnen 6 weken na de datum in de beslissing bezwaar maken met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Hoe maakt u schriftelijk bezwaar

Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw registratienummer of klantnummer (deze vindt u in onze brief)
  • uw telefoonnummer
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • de beslissing die de SVB volgens u moet nemen
  • de datum van uw bezwaar

Iemand anders mag de brief ook voor u schrijven, als u een machtiging meestuurt. Onderteken uw brief en stuur hem naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. Stuur documenten mee die van belang kunnen zijn. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u ‘bezwaarschrift’. U krijgt van ons zo snel mogelijk een reactie.

Hoorzitting om uw bezwaar toe te lichten

Misschien wilt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift. Neem dan contact met ons op voor om een afspraak te maken voor een gesprek. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Een hoorzitting mag ook telefonisch. Uw gemachtigde mag ook voor u spreken. Soms is een hoorzitting niet mogelijk. Als dat zo is, leggen wij u meteen uit waarom. Wilt u uw dossier inzien voor de hoorzitting? Dan kan dit uiteraard.

Vergoeding van kosten als wij een fout hebben gemaakt

Kosten die u maakt bij uw bezwaar kunnen we vergoeden. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele rechtsbijstand, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens het verloop van de bezwaarprocedure.

Niet eens met beslissing op bezwaar? In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

  • Bezwaar maken als u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont
    U kunt er dan voor kiezen om de bezwaarprocedure bij de SVB over te slaan en binnen 6 weken rechtstreeks in beroep te gaan bij het ‘Gerecht in eerste aanleg’ op Bonaire. Het adres is: Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire. U stelt beroep in met een brief.