Algemeen

Uw gemeente bepaalt hoe u als mantelzorger wordt gewaardeerd

Wilt u weten hoe mantelzorg in uw gemeente wordt gewaardeerd? Neem dan zelf contact op met uw gemeente.

Mantelzorgcompliment niet meer aanvragen bij de SVB

Vanaf 1 mei 2015 kunt u bij ons geen Mantelzorgcompliment meer aanvragen. Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers van hun inwoners.

Algemene vragen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Wilt u meer weten over mantelzorg of mantelzorgondersteuning in het algemeen? Kijk dan op de website van Mezzo. Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander.