Algemeen

SVB-kantoren

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Komen we er via de telefoon niet uit? Dan kunnen we direct een afspraak met u maken.

Vul uw postcode in, kies uw woonland en de regeling waarvoor u wilt bellen. Of gebruik de landkaart als u al weet welk kantoor u wilt bellen.

We hebben een paar kantoren die speciale regelingen uitvoeren. Onder de landkaart ziet u welke dit zijn.

Alle velden zijn verplicht tenzij anders vermeld.

 
 

Kantoren van de SVB die een speciale taak uitvoeren

SVB Amstelveen:
Vrijwillige verzekering AOW/Anw
Internationale detachering
Overzicht pensioenopbouw AOW
Vrijstelling/ontheffing volksverzekeringen AOW/Anw/Akw/Wlz
Schuldige nalatigheid
Onderzoek verzekering Wlz

SVB Dienstverlening PGB:
Diensten voor Persoonsgebonden Budgethouders 

SVB Roermond:  
Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg
Uitvoering tegemoetkoming asbestslachtoffers

SVB Leiden:
Remigratieregeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Bureau voor Belgische Zaken:
Voor informatie over sociale verzekeringen in de verhouding Nederland-België. 

Bureau voor Duitse Zaken Voorlichting & PR:
Voor informatie over sociale verzekeringen in de verhouding Nederland-Duitsland. 

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de SVB 
Wij ondersteunen onze SVB-kantoren en beheren gegevens van onze klanten.