Algemeen

Informatie over de Brexit

15-02-2019

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) wil de Europese Unie (EU) verlaten (in principe op 29 maart 2019). Dit wordt ook wel Brexit genoemd.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU hebben in november 2018 een akkoord bereikt over Brexit. Dit akkoord is (nog) niet aangenomen door het Britse parlement en het Europees parlement. Er is een kans dat het VK de EU verlaat zonder uittredingsakkoord (no deal). In de situatie van een no deal werkt Nederland aan een speciale regeling waarmee de gevolgen van een no deal Brexit worden beperkt.

Wat betekent Brexit voor de AOW, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en de detacheringsverklaring (A1-verklaring)? Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen. Bij elke vraag staat een no deal-antwoord en een deal-antwoord. De informatie is gebaseerd op de huidige stand van zaken en kan wijzigen. De site wordt steeds geactualiseerd.

Woont u op de beoogde Brexit-datum in het VK en heeft u een AOW-pensioen of een Anw-uitkering? Of ontvangt u kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Of werkt u in het VK en heeft u een A1-verklaring? Dan krijgt u nog een brief van ons over Brexit. Wij sturen de brief zodra duidelijk is op welke wijze het VK de EU verlaat: met een uittredingsakkoord (deal) of zonder een uittredingsakkoord (no deal). Bij uitstel van Brexit krijgt u geen brief.

Informatie over de Brexit vindt u op deĀ website van de Overheid.