AIO

U woont in huis met één of meer kostendelers

Woont u alleen dan krijgt u het normbedrag voor een alleenstaande. Woont u met uw partner, en verder met niemand anders? Dan krijgt u het normbedrag voor gehuwden en samenwonenden. Maar woont er nog iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan gaat uw AIO-aanvulling misschien omlaag.

Hoe werkt de kostendelersnorm

Behalve naar uw inkomen en vermogen kijken we ook naar uw woonsituatie. Wonen nog andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen noemen we 'kostendeler'. Hoe meer kostendelers op uw adres wonen, hoe lager uw AIO-aanvulling wordt.

 • Wie zijn kostendeler?
  • Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind, vader of moeder.
  • Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden.
  • Alleen uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) telt mee voor de berekening van uw AIO-aanvulling. Wij kijken niet naar het inkomen van de kostendeler(s)
 • Wie zijn geen kostendeler?

  Er is geen sprake van een kostendeler als:

  • iemand op uw adres woont die een studie of opleiding volgt en hiervoor studiefinanciering kan krijgen
  • er een 'commerciële relatie' is.  Dat betekent dat:
   - u bij iemand anders een kamer huurt, of
   - u kostganger bent, of
   - iemand bij u een kamer in huis huurt, of
   - iemand bij u kostganger is.
   U moet deze relatie wel kunnen bewijzen met een schriftelijke overeenkomst en bewijzen van overmaking van de huur. Met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kunt u geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kunt u wel een commerciële relatie hebben.
 • Hoe berekenen we de kostendelersnorm

  Hoe meer personen bij u in huis wonen, hoe lager uw AIO-aanvulling wordt. De kostendelersnorm wordt als volgt berekend:

  (40% + aantal kostendelers x 30%) gedeeld door aantal kostendelers x normbedrag. Het aantal kostendelers is inclusief uzelf en uw eventuele partner.

  Bijvoorbeeld:
  U woont als alleenstaande met twee personen ouder dan 21 jaar in een huis. Zij zijn kostendeler. Uw normbedrag wordt: (40% + 3 x 30%) = 130% gedeeld door 3 = 43,33%.
  Uw normbedrag is dan 43,33% x € 1.499,56 = € 649,76.
  Het aantal van 3 staat voor een alleenstaande en de 2 andere personen (kostendelers) op het adres.