AIO

Wat verstaat de SVB onder 'samen wonen'?

Voor de SVB woont u samen als u:

 • u met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning woont én
 • u en de ander bijdragen aan het huishouden.

Bijdragen aan het huishouden betekent:

 • financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden óf
 • op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden.

Bij de financiële bijdrage gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

'Partner'

Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dit kan uw levenspartner, vriend of vriendin zijn, maar ook uw broer, zus, of kleinkind. Maar niet uw eigen kind, of vader of moeder. Woont u samen, dan krijgt u alleen een AIO-aanvulling als het inkomen van u en uw partner samen lager is dan € 1.492,93 netto per maand. Ook mag uw gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 12.240.

Soms toch bijstand als een 'alleenstaande'

Woont u met iemand anders in huis? Dan kunt u toch een AIO-aanvulling voor een alleenstaande krijgen als u op hetzelfde adres woont met: 

 • uw kind (eigen kind, stief- of pleegkind) dat jonger is dan 21 jaar
 • uw vader of moeder
 • een kleinkind dat jonger is dan 18 jaar
 • een persoon met wie u een commerciële relatie (huur of verhuur) heeft
Is uw kind 21 jaar of ouder? Dan telt deze misschien als kostendeler. Dit geldt ook voor uw vader of moeder.

U woont met twee of meer personen

Bent u ongehuwd en woont u met twee of meer andere meerderjarige personen? Deze personen tellen misschien als kostendeler als zij 21 jaar of ouder zijn. Ook als een van deze personen als uw partner telt. 

Voor u geldt dan de kostendelersnorm. Geen kostendeler zijn  personen die onderwijs volgen en personen met wie u een commerciële relatie heeft.

Zijn alle personen jonger dan 21 jaar en is geen van deze personen uw partner? Dan geldt voor u de ongehuwdennorm.

Voorbeelden voor AOW-pensioen én AIO-aanvulling

De AIO-aanvulling krijgt u naast uw AOW-pensioen. Wonen met meer personen pakt voor de AIO anders uit dan voor de AOW. Om het voor u duidelijker te maken, gaat het in elk voorbeeld om een ongehuwde AOW’er met een AIO-aanvulling die met een of meer andere meerderjarige personen woont. De AOW’er draagt zelf in ieder geval bij aan het huishouden.

 • Partner en eigen kind

  U woont samen met uw partner Saskia (58 jaar) en jullie gezamenlijke dochter Louise (22 jaar). U deelt met Saskia de kosten van het huishouden. Louise studeert nog en betaalt wel af en toe een boodschap. 

  U krijgt het gehuwdenpensioen. U heeft een gezamenlijke huishouding met Saskia. Saskia draagt financieel bij aan het huishouden en Louise draagt bijna niets bij aan het huishouden.

 • Nicht met dochter

  Uw nicht Sanne (49 jaar) woont met haar kind Emma (29) bij u in huis. Sanne en Emma werken allebei en betalen mee aan vaste lasten zoals de huur, boodschappen en energie. Ook helpen zij dagelijks met van alles, zoals koken, boodschappen doen, schoonmaken en klusjes in het huis. 

  U krijgt het ongehuwdenpensioen. Iedere persoon draagt namelijk bij aan het huishouden, zowel financieel als door voor elkaar te zorgen. U heeft dus een gezamenlijke huishouding met allebei.

 • Broer met zoon

  Uw broer Mark (55 jaar) is na zijn echtscheiding met zijn zoon Sam (20 jaar) bij u ingetrokken. Samen met Mark betaalt u de kosten van het huishouden. Verder doet Mark de administratie en regelt de belastingaangifte van u beiden. Mark kookt af en toe, doet boodschappen en helpt soms met klusjes. Sam studeert, heeft een klein bijbaantje en betaalt maar af en toe iets voor het huishouden. Hij is vooral thuis om te studeren.

  AOW: u krijgt het gehuwdenpensioen. U en uw broer betalen samen de kosten van het huishouden en Mark helpt ook in het huishouden. Sam betaalt nauwelijks iets, helpt niet in het huishouden en draagt dus nauwelijks bij aan het huishouden. U heeft een gezamenlijke huishouding met één andere persoon, Mark.

  AIO-aanvulling: u heeft een gezamenlijke huishouding met uw broer Mark, dus telt hij als partner. Voor u geldt daarom de gehuwdennorm. Sam telt niet als kostendeler, omdat hij nog geen 21 jaar is. Als hij 21 jaar wordt, telt hij ook niet als kostendeler als hij op dat moment nog onderwijs volgt. Volgt hij echter geen onderwijs, dan telt hij vanaf zijn 21e wél als kostendeler. Voor u geldt dan de kostendelersnorm.