AIO

Wat is de AIO-aanvulling

Het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, heet minimuminkomen. Krijgt u AOW maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO-aanvulling uw inkomen aan tot het minimuminkomen.

U heeft de AOW-leeftijd bereikt

Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd, krijgt u van ons een brief over het aanvragen van uw AOW. Het kan zijn dat u niet het hele AOW-bedrag krijgt. Bijvoorbeeld omdat u een tijd buiten Nederland heeft gewoond. U kunt dan misschien een AIO-aanvulling krijgen. Heeft u een AOW-pensioen en heeft uw partner zelf nog geen AOW? En hebben u en uw partner verder geen of weinig inkomsten? Ook dan kunt u mogelijk een AIO-aanvulling krijgen.

U krijgt de AIO-aanvulling vanaf uw AOW-leeftijd. Maar vraagt u een AIO-aanvulling aan na uw AOW-leeftijd? Dan wordt de AIO-aanvulling betaald vanaf de datum van de aanvraag. Er is geen terugwerkende kracht.

Heeft u al een (onvolledig) AOW-pensioen en verder geen of weinig andere inkomsten? Ook dan kunt u een AIO-aanvulling bij ons aanvragen.

U heeft nog niet de AOW-leeftijd

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan vraagt u bijstand aan bij uw gemeente. Dit kan bij de Sociale Dienst of de Dienst Werk en Inkomen.