AIO

Bijzondere bijstand en toeslagen

Soms moet u plotseling een grote uitgave doen. Bijvoorbeeld omdat uw verwarming kapot is of u een nieuwe bril nodig heeft. Als uw inkomen te laag is om deze uitgave in één keer te betalen, krijgt u soms een extra vergoeding van uw gemeente. Deze vergoeding heet ‘bijzondere bijstand’. U kunt deze alleen aanvragen bij uw gemeente.

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Ontvangt u nog geen huur- en zorgtoeslag? Huurt u wel een zelfstandige woonruimte en heeft u een Nederlandse zorgverzekering? Kijk dan op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden en hoe u toeslag kunt aanvragen.