AIO

U komt na uw AOW-leeftijd naar Nederland

Als u na uw AOW-leeftijd voor het eerst naar Nederland komt, heeft u in de jaren daarvoor geen AOW-pensioen opgebouwd. U krijgt dan geen AOW. U kunt misschien wel een AIO-aanvulling krijgen als u verder geen of weinig inkomsten heeft.

Soms toch recht op AOW

U kunt een gedeeltelijk AOW-pensioen krijgen als u geboren bent vóór 1 januari 1942 en u:

  • na uw 59e 6 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba heeft gewoond, en
  • op dit moment in Nederland woont, en
  • de Nederlandse nationaliteit heeft, of de nationaliteit van een EU/EER-land of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten.