AIO

Wanneer krijgt u een AIO-aanvulling

Iedereen heeft recht op een minimum bedrag aan inkomen. Elk jaar stelt de regering vast welk bedrag dat is. Heeft u minder inkomen dan het vastgestelde bedrag en heeft u de AOW-leeftijd, dan kunt u een AIO-aanvulling aanvragen. U kunt een AIO-aanvulling krijgen als:

  • u in Nederland woont.
  • uw inkomen lager is dan het vastgestelde minimuminkomen.
  • u niet te veel eigen vermogen heeft.

Als u nog geen AOW heeft aangevraagd, doe dit dan eerst. U kunt 2 maanden voor uw AOW-leeftijd een AIO-aanvulling aanvragen. Meestal weet u pas op dat moment welke inkomsten u heeft vanaf uw AOW-leeftijd.

Geen partnertoeslag meer vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is er voor nieuwe AOW’ers geen recht meer op een toeslag voor de partner die zelf nog niet de AOW-leeftijd heeft. Krijgt u AOW ná 1 januari 2015 en bent u gehuwd of samenwonend met iemand die nog geen AOW heeft? Als u en uw partner geen of weinig eigen inkomsten naast de AOW hebben, zit u ruim onder het sociaal minimum dat voor uw situatie geldt. U kunt dan misschien een AIO-aanvulling krijgen.