AIO

Arbeidsverplichting

Heeft uw partner nog niet de AOW-leeftijd? Dan heeft uw partner een wettelijke re-integratie- of arbeidsplicht. Dit betekent dat uw partner met betaald werk in het eigen levensonderhoud moet voorzien. Uw gemeente kan uw partner begeleiden bij het vinden van een baan. Krijgt u een AIO-aanvulling van de SVB dan lichten wij uw gemeente hierover in.

Wet taaleis WWB

Per 1 januari 2016 wordt de wet taaleis WWB ingevoerd. Deze wet geldt voor mensen die onvoldoende Nederlands spreken en schrijven waardoor ze moeilijker werk kunnen vinden. De gemeenten zien erop toe dat deze mensen moeite doen om beter Nederlands te leren.

Vraagt u op of na 1 januari 2016 een AIO-aanvulling aan? Dan geldt de wet meteen voor u en uw partner. Heeft u al een AIO-aanvulling? Dan geldt de wet voor u pas vanaf 1 juli 2016.

Heeft uw partner een arbeidsverplichting? Uw gemeente neemt hierover contact op met uw partner als dit nodig is. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.